A. van Oosterom , Medische fysica

4th ed. 2016,  551 S., Abb, Book, Bohn Stafleu van Loghum

ISBN-13: 978-90-368-1085-2

De toepassingen van fysische principes in de geneeskunde zijn talrijk. Vaak zijn deze al zo ingeburgerd dat ze niet meer als medisch-fysisch onderwerp worden ervaren. 
De grenzen van het vakgebied medische fysica zijn vaag. Er zijn aanzienlijke overlappingen tussen de fysiologie, de medische informatiekunde en de medische technologie. Dit boek behandelt algemene onderwerpen uit de medische fysica. Gedetailleerde beschrijvingen uit de medische technologie zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de keuze van de inhoud is uitgegaan van opleidingen in de geneeskunde, tandheelkunde en gezondheidswetenschappen. 
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
  • fysische processen binnen het lichaam,
  • perceptie van licht, geluid en warmte,
  • toepassingen van fysische bronnen,
  • bio-elektriciteit,
  • afbeeldingstechnieken,
  • systeemtheorie.
In de vorige druk van ‘Medische fysica’ zijn niet alleen correcties verwerkt. Het hoofdstuk over beeldvormende technieken is ingrijpend aangepast in verband met de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Verder zijn er bijstellingen aangebracht die rekening houden met het gegeven dat het boek inmiddels ook een plaats heeft gekregen bij de opleidingen technische geneeskunde en klinische fysica. 
Deze vijfde druk van ‘Medische fysica’ is ook digitaal te raadplegen en de tekst is verrijkt met toetsvragen en samenvattingen.

Biedt specifiek aandacht aan de fysische principes in de geneeskunde

Behandelt algemene onderwerpen uit de medische fysica 

Deze vierde druk van ‘Medische fysica’ is nu ook digitaal te raadplegen en de tekst is verrijkt met toetsvragen en samenvattingen. 

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht am Allgemein. Setzte ein Lesezeichen permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.