M.H.J. Beuken van Everdingen , Casusboek palliatieve zorg

,  551 S., Abb, Book, Bohn Stafleu van Loghum

ISBN-13: 86725067

Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker, alleen al door de stijging van het aantal patiënten met kanker. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan en het is goed deze ervaring en bijbehorende kennis te delen. Casusboek palliatieve zorg beoogt een aanvulling te zijn op de bestaande standaardwerken over
palliatieve zorg. In het eerste deel van dit boek leggen artsen  en verpleegkundigen werkzaam op het gebied van de palliatieve zorg en oncologische
pijnbestrijding u een aantal casus voor, zoals deze zich in de praktijk hebben
voorgedaan. Hoewel
er in de praktijk meestal meerdere problemen tegelijkertijd spelen, is er voor
gekozen, ten behoeve van de overzichtelijkheid, steeds één probleem in de
schijnwerpers te zetten. Iedere (beknopte) casus wordt beëindigd met een
multiple choice vraag. In
het tweede deel van het boek worden de “goede” antwoorden gegeven en besproken
aan de hand van de nationale richtlijnen of, indien deze niet aanwezig zijn,
aan de hand van recente literatuur.

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht am Allgemein. Setzte ein Lesezeichen permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.